Digital Sales Administrator
Media24
Cape Town, Western Cape
Permanent
Apply
Posted 20 July 2018

Job Details

Job Description

Digital Sales Administrator (Cape Town)NB Publishers has a vacancy at its Cape Town offices for a digital sales and customer care administrator to enhance its dynamic digital offering and be a part of their sales team. The position reports to the Digital Sales Manager.

 

Key responsibilities:

 • working with the Digital Sales Manager in executing, tracking and reporting on multichannel marketing campaigns to support sales across multiple product sales lines and IP addresses
 • handling administration and logistics related to digital sales for all sales channels
 • liaising electronically and telephonically with customers, e-tailers and distributors and providing high levels of customer care in Afrikaans and English
 • administration of PharosOnline sales, reporting and invoicing
 • compiling sales material for e-book and electronic subscriptions and special promotions
 • compiling sales reports on a daily, weekly and monthly basis
 • optimising sales messaging to customers
 • compiling and coordinating new sales initiatives and ad hoc marketing campaigns
 • maintaining strong working relationships with all inhouse departments, booksellers and distributors
 • acting as backup for other functions within the sales department when required

 

The successful candidate:

 • has excellent administrative skills
 • has excellent organisational skills and can prioritise multiple projects
 • has excellent interpersonal and written and verbal communication skills in both Afrikaans and English
 • has the ability to learn new skills and able to adapt to a changing environment
 • has an aptitude for finance
 • is proficient in Microsoft Office: Word, Excel and PowerPoint (Advanced Excel and a working knowledge of Bookmaster will be an advantage)
 • can function under pressure
 • has experience in data processing and/or direct sales
 • takes initiative in problem-solving
 • can work both independently and in a team, with minimum supervision
 • has top notch customer care skills
 • is detail oriented

 

 

Experience in a bookselling and/or e-commerce environment will serve as a recommendation.

 

The company offers the successful candidate a competitive salary and membership of the pension fund and medical aid should he/she qualify for it.

 

Given the employment equity policy of NB Publishers, preference will be given to suitable candidates from the designated groups.

 

Please note that if you have not heard from us by 31 August 2018 you should regard your application as unsuccessful. NB Publishers is under no obligation to fill this position.

 

Digitale verkoopsadministreerder  (Kaapstad)

 

NB-Uitgewers het ’n vakature in Kaapstad vir ’n verkoops- en klantediens-administreerder wat die dinamiese digitale produkaanbod sal bevorder. Die suksesvolle kandidaat sal aan die Digitale verkoopsbestuurder rapporteer.

 

Sleutelverantwoordelikhede:

 • werk nou saam met die Digitale verkoopsbestuurder om multikanaal-bemarkingsveldtogte aan te pak, te monitor en daaroor verslag te doen ter ondersteuning van verkope oor verskeie produkreekse en IP-adresse
 • hanteer alle administrasie en logistiek verbonde aan digitale verkope
 • skakel elektronies en telefonies met klante, e-handelaars en verspreiders en lewer hoë vlakke van klantediens
 • stel verkoopsmateriaal saam vir e-boeke en elektroniese subskripsies asook spesiale promosies
 • stel daaglikse, weeklikse en maandelikse verkoopsverslae saam
 • optimaliseer verkoopsboodskappe aan e-handelaars en eindgebruikers
 • help om nuwe verkoopsinisiatiewe en ad hoc-bemarkingsveldtogte te skep en te koördineer
 • handhaaf ’n goeie werksverhouding met alle afdelings, e-handelaars, verspreiders en kollegas
 • dien as rugsteuning vir ander funksies binne die verkoopsafdeling wanneer nodig

 

Die suksesvolle kandidaat:

 • het uitstekende administratiewe vaardighede
 • kan uitstekend organiseer en verskeie projekte gelyktydig hanteer en prioritiseer
 • handhaaf goeie menseverhoudinge en kan uitstekend kommunikeer in Afrikaans sowel as Engels en beide geskrewe en verbaal
 • wil graag vaardighede verbeter, leer en kan aanpas by ’n veranderende omgewing
 • het aanleg vir finansies
 • is bedrewe in Microsoft Office: Word, Excel en PowerPoint (’n praktiese kennis van Bookmaster en Advanced Excel sal ’n bonus wees)
 • neem inisiatief om probleme op te los
 • het uitstekende verkoops- en klantediensvaardighede
 • kan druk goed hanteer
 • werk goed onafhanklik en in ’n span, met minimum toesig
 • het ervaring van dataprosessering en/of direkte verkope
 • is goed met detail

 

Ervaring in boekverkope en/of e-handel sal ’n sterk aanbeveling wees.

 

Die maatskappy bied die suksesvolle kandidaat ’n mededingende salaris en lidmaatskap van die pensioenfonds en mediese fonds indien hy/sy daarvoor kwalifiseer.

 

Sluitingsdatum: 10 Aug 2018

Ingevolge NB-Uitgewers se diensbillikheidsbeleid sal aan geskikte kandidate uit die aangewese groepe voorkeur gegee word.

 

Aansoekers wat teen 31 Augustus 2018 nie van ons gehoor het nie, kan aanvaar hul aansoek was nie suksesvol nie. NB-Uitgewers is onder geen verpligting om die pos te vul nie.